DELA

Nytt försök med Gudingen-café

Landskapsregeringen bjuder åter ut mathållningen, städningen och caférörelsen ombord på m/s Gudingen. Vid senaste upphandlingen lämnades inga anbud in. Nu erbjuder landskapsregeringen också ett informationstillfälle i oktober för intresserade där Ålands Handelskammare hjälper till med ifyllandet av blanketterna.
– Där kan man få svar på frågor. Blanketterna upplevdes kanske som krångliga för många, säger trafikavdelningens avdelningschef Niklas Karlman. (ns)