DELA

Nytt försök med avbytarlag

Landskapsregeringen har gjort bakläxan och har nu ett nytt förslag till ny avbytarlag. Detta efter att Ålandsdelegationen och Högsta domstolen ansett att den lag som klubbades i våras innehöll en för öppen fullmakt för att möta grundlagens krav och därmed ansåg att den skulle förfalla.

Näringsminister Camilla Gunell (S) konstaterade att man nu rättar sig enligt lagstiftningskontrollen och lämnat ett nytt lagförslag. I sak ändras inget.

Lagtingsledamot Veronica Thörnroos (C) frågade i en replik om landskapsregeringen fört något resonemang att ändra på lagen för att höja anslagen med anledning av sommarens svåra torka.

Svaret blev negativt, vilket fick Veronica Thörnroos att uttrycka stor besvikelse.

– Vi har beredskap att diskutera, men vi vill avvakta ett bokslut för den här säsongen, så att stöd gör största möjliga nytta, svarade Camilla Gunell.

Förslaget remitterades till närings- och finansutskottet för behandling. (eh)