DELA

Nytt förslag om översättning av kollektivavtal

En arbetsgrupp på social- och hälsovårdsministeriet har kommit med ett förslag angående översättning av kollektivavtal till svenska genom en lagändring. Det skriver Finlands fackförbunds centralorganisations, FFC:s representant på Åland Henrik Lagerberg i ett pressmeddelande.
– Översättandet av kollektivavtalen haltar betänkligt, trots att FFC och många andra aktörer under årens lopp upprepade gånger har påmint myndigheterna om vikten av att avtalen översätts till svenska, skriver han.
En kommitté vid social- och hälsovårdsministeriet har utrett frågan och föreslår nu att den nämnd som fattar beslut om kollektivavtalens allmänbindande verkan åläggs att översätta och publicera de allmänbindande kollektivavtalen. Samtidigt tryggas tillgången till kollektivavtal på svenska genom en lagändring.
Översättningarna skulle publiceras elektroniskt via Finlex webbservice. Arbetsgruppen föreslår att avtalen översätts inom tre år från det lagen träder i kraft.
För närvarande finns knappt tjugo av ett hundratal allmänbindande kollektivavtal på svenska.
FFC:s ordförande Lauri Lyly besöker Åland fredagen den 17 september. Besök på Plasto och Ålands sjömansskola står då på agendan. (tl)