DELA

Nytt företag för ip-telefoni

Spyke ab har registrerats som nytt bolag i Mariehamn. Bolaget ska syssla med utveckling och marknadsföring av ip-telefonitjänster. Styrelseordförande är Dick Erik Sandberg. Aktiekapitalet är 2.800 euro.
Geocultur ab har registrerats som nytt bolag i Mariehamn. Inom företaget ska bedrivas konsultverksamhet inom geovetenskap, projektarbeten och spridning av information och kunskap gällande geovetenskap. Vd är Stig Henrik Abrahamsson. Aktiekapitalet är 2.500 euro.
Björnhufvud Gästgård har registrerats som nytt företag i Eckerö av Hans Melker Lindmark. Inom bolagets ska bedrivas gårdsturism, bland annat uthyrning av rum.