DELA

Nytt centralregister inom kyrkan

De åländska församlingarna inleder ett samarbete med Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Målet är ett gemensamt centralregister för skötseln av den framtida folkbokföringen. Det skriver man i ett pressmeddelande.

I slutet av 2018 beslutade kyrkostyrelsen att alla församlingar, också de åländska, ska tillhöra ett regionalt centralregister senast vid årsskifter 2021-2022. All service kring registreringar av namn, dop, ämbetsintyg och släktforskning kommer alltså att skötas centralt.

På Åland har ingen församling varit beredd att åta sig arbetet med ett åländsk centralregister. Nu tackar man därför ja till Pedersörenejdens inbjudan att tillsammans utreda ett samarbete med centralregistret i Österbotten. Samarbetet bedöms vara det bästa sättet att säkerställa svenskan som administrationsspråk. (ikj)