DELA

Nytt bygglov för discgolf

Edgar Kalm och Magnus Kalm har av byggnadsnämnden i Jomala fått nytt bygglov för den planerade discgolfbanan i Jomala Vesterkalmare. En högstandard 18-håls discgolfbana lämplig för internationella tävlingar är målet.

Banan har beviljats bygglov tidigare, men då besvärade sig en grupp grannar och kommuninvånare till Ålands förvaltningsdomstol. Den 3 februari begärde företrädare för KalmArena att det bygglovet skulle återtas, och lämnade sedan in en ny ansökan.

Även mot denna inkom negativa yttranden och en besvärsskrivelse mot det första bygglovet åberopades igen. Byggnadsnämnden anser dock inte att man kan neka ett byggande av banan. I det beviljade byggnadslovet krävs dock att vissa bestämmelser i plan- och bygglagen ska vara godkända och uppfyllda. (ms)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp