DELA

Nytt bostadsområde i Mariehamn diskuteras

MARIEHAMN. Stadsplanenämnden diskuterade i måndags ett bostadsområde på Rönnbergs torg, platsen som i dag består av parkeringsplatserna norr om Shell Select.
Enligt Roger Jansson (M), ordförande i stadsplanenämnden, diskuterades bostadsområdet för flera år sedan i och med generalplanen för Mariehamn.
– Vi i nämnden är överens om att få ett helhetsgrepp om Österhamnsområdet och anpassa det efter boende, arbetsplatser och trafiken, säger han.
För att de boende på Strandgatan inte ska tappa sjökontakten kommer man att bygga punkthus istället för byggnadsområden.
– Vi hade en allmän diskussion utgående från några skisser. Men vi kommer att titta på bostadsområdet i ett större perspektiv och ta fram nya förslag, säger Jansson. (lf)