DELA

Nytt bostadsområde i Godby närmar sig

I Finström har ytterligare ett steg tagits mot det nya bostadsområde som planeras att byggas i Påsa-området i Godby.
I onsdags godkände kommunstyrelsen den detaljplan som har arbetats fram och på torsdag tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet. Förutom 50-100 nya bostäder i form av parhus, radhus och 3,5 våningshus, avsätts ett område för handel och förvaltning. Enligt planen ska dessutom 25 procent av ytan bli grönområde. Totalt är området 8.514 kvadratmeter stort.
Kommundirektör Niklas Oriander tror att fullmäktige kommer att godkänna planen.
– Vi har jobbat med att ta fram den här planen i flera års tid nu. Jag ser ingen anledning till att kommunstyrelsen inte skulle fastställa den.
Efter fullmäktiges godkännande tar det en månad innan beslutet vinner laga kraft.
– För den del av området som kommunen äger försöker vi sedan hitta en lämplig partner som vill exploatera området. Förhoppningen är att få igång det så snart som möjligt.
Påsa-området är till viss del privatägt, men enligt Oriander äger kommunen över hälften av marken. (mw)