DELA

Nytt bostadshus planeras i centrum

Bostadsbolaget Norrfjärden vill bygga ett nytt hus med tio lägenheter i korsningen mellan Ålandsvägen och Styrmansgatan.
Projektet kräver bland annat högre byggnadsrätt och att tomtgränsen justeras och bostadsbolaget har därför ansökt om en ändring av stadsplanen.
Stadsutvecklingsnämnden godkände i måndags stadsarkitektens förslag till ny stadsplan för de berörda tomterna och en utökad byggnadsrätt på 265 kvadratmeter våningsyta. Förslaget ställs nu ut innan det går till stadsstyrelsen för nästa beredning. (tt-s)