DELA

Nytt besvär om kompostbeslut

Två grannar till Ålandskomposten överklagar Sunds byggtekniska nämnds beslut från september gällande bygget av en värmecentral i kompostbolagets komposteringshall.

Grannarna företräds av vicehäradshövding Bertil Zetter. Överklagandet registrerades av Ålands förvaltningdomstol den 12 oktober. (ao)