DELA

Nytt besvär från Kökarpolitiker

Åländsk demokratis kommunfullmäktigeledamot Thomas Dahlgren i Kökar har vänt sig till Ålands förvaltningsdomstol för att ett fullmäktigemöte i augusti ska förklaras ogiltigt sammankallat.