DELA

Nytt beslut om hembygdsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut i landskapsregeringen från 2010 om att inte bevilja en person hembygdsrätt.
Personen i fråga har under olika perioder varit bosatt på Åland i över 13 år och har också haft hembygdsrätt tidigare. Högsta förvaltningsdomstolen anser att landskapsregeringen enligt lagen hade kunnat bevilja hembygdsrätten eftersom det handlar om en återflyttare som har varit stadigvarande bosatt över fem år och som har haft hembygdsrätt.
– Enligt domstolen har landskapsregeringen enbart avslagit ansökan med hänvisning till landskapsregeringens praxis att bevilja återflyttare som är födda och uppvuxna på Åland hembygdsrätt omedelbart vid återflyttningen. En sådan praxis, som är avsedd att göra det lättare för vissa återflyttare att få hembygdsrätt, kan dock enligt domstolen inte användas som motivering för att avslå andra återflyttares ansökningar, skriver man i motiveringen.
Nu har beslutet ändrats och personen har fått sin hembygdsrätt. (tt-s)