DELA

Nytt avtal med Pixnekliniken

Socialnämnden i Mariehamn vill fortsätta samarbetet med Pixnekliniken om missbrukarvård på svenska.

Kliniken, som tidigare drevs av Kårkulla samkommun, har efter finansiella problem övertagits av Malax kommun och i och med det blivit något dyrare.

– Sammantaget kan priserna ändå anses förmånliga och konkurrenskraftiga. Medlemskapet garanterar service på svenska och ger flexibilitet som är lätt att anpassa till den egna verksamheten, konstaterar socialnämnden.

En förutsättning för samarbetet är att anslaget i årets budget, 29 000 euro för Pixnekliniken och 125 000 för övrig vård på behandlingshem, inte överskrids alltför mycket. (tt-s)