DELA

Nytt alternativ för parkering på Nygatan

MARIEHAMN. Tekniska nämndens förslag till ny gaturitning för Nygatan mellan Strandgatan och Torggatan har fått näringslivet att reagera.
Enligt flera undertecknare skulle ombyggnationen, som reducerar antalet befintliga parkeringsplatser, försämra tillgängligheten till handels- och servicelokalerna i centrum. Parkeringsplatserna skulle enligt förslaget gå parallellt längs sidan av vägen vilket decimerar dem till antalet.
Mariehamns stadsstyrelse tog upp ärendet vid sitt senaste möte.
– Vi lyfte upp ärendet från tekniska nämnden och vänder oss nu till tekniska verken. Vi vill att de tar fram ett alternativ med snedställda parkeringar. Efter reaktionerna från näringslivet känner vi att det är viktigt att se alternativen och föra en diskussion kring dem, säger ordförande Johan Ehn.
Stadsstyrelsen poängterade att man i den fortsatta beredningen ska hålla kontakt med näringslivsrådet och äldrerådet. (mt)