DELA

Nytt affärshus på gång i Dalbo

Företaget Fastighets ab Rorsmannen har fått bygglov för ett affärs- och kontorshus på Uppgårdsvägen 24 i Mariehamn.
Byggnaden är på 449 kvadratmeter i två våningar och den innehåller också en mindre bostad.
Rorsmannen har också ansökt om att få inleda arbetet innan besvärstiden gått ut och beslutet vunnit laga kraft. Det har byggnadsnämnden gått med på under förutsättning att det sker på företagets eget ekonomiska ansvar. (tt-s)