DELA

Nyordning på landskapsarkivet

Administrationen kring landskapsarkivet kan komma att flyttas, från utbildnings- och kulturavdelningen till kansliavdelningen. Det berättar utbildningsavdelningens chef Jan-Ole Lönnblad.
– Under hösten ska vi se över organisationen kring arkivet, möjligen så att man administrativt flyttar på det. Jag har öppnat en dialog med förvaltningschef Arne Selander.
Lönnblad säger att det främst är en praktisk åtgärd och att det inte handlar om inbesparingar som rör personalen.
– I första hand är landskapsarkivet en serviceinstans för hela förvaltningen. Det skulle vara lämpligast att koppla ihop arkivet administrativt med registratorskontoret.
– Jag är förman för arkivchefen och har inte alltid den sakkunskap som krävs.
Tidigast 2011 skulle en förändring vara aktuell, enligt Lönnblad.
– Går inte landskapsregeringen med på det är det status quo och arkivet stannar på vår avdelning.
I början av året avled landskapsarkivarie Håkan Axelsson. Från den första september till den sista december kommer Stefan Berggren, nuvarande projektanställd på arkivet, att vara tillförordnad på tjänsten. (ak)