DELA

Nylund fortsätter som kyrkoherde

Karl-Erik Nylund kommer att fortsätta sin tjänst som kyrkoherde i Mariehamns församling tills vidare.
Nylund har varit tillfällig kyrkoherde i församlingen sedan början av juli på grund av att ordinarie kyrkoherde Jan-Erik Karlström varit avstängd från tjänsten. Domkapitlets disciplinombudsman utreder Karlströms lämplighet som kyrkoherde med tanke på att denne genomgått fem skilsmässor. Nylunds tjänst kommer att vara åtminstone så länge den processen pågår.
– Jag hoppas att utredningen blir klar så fort som möjligt så att vi kan få det här ärendet ur världen, säger Claes Abrahamsson, notarie på domkapitlet i Borgå stift.