DELA

Nygatan stänger för kalas

På grund av arrangemanget ”Restaurangveckans avslutningskalas” i Mariehamn så stängs Nygatan av för fordonstrafik på sträckan Torggatan – Strandgatan från och med torsdag kväll, den 7 juni, till söndagförmiddag, 10 juni.
Det här berättar stadens markchef Håkan Lindén i ett pressmeddelande.
Centrums busshållplats för stadsbussen flyttas västerut till FPA-huset. För att ge plats åt busshållplatsen införs under fredagen parkeringsförbud på Nygatans södra sida, från Ålandsvägen till korsningen med Kaptensgatan. (ab)