DELA

Nygatan planeras för uteserveringar

Parkering på södra sidan av Nygatan i Mariehamn kunde förbjudas sommartid för att i stället bereda rum för uteserveringar på en tillfälligt bredare trottoar.
Det tycker politikerna i stadens infrastrukturnämnd som nu har gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på en breddad trottoar.
Förslaget gäller Nygatan på avsnittet mellan Strandvägen och Torggatan och det är tänkt att det är de befintliga krogarna vid gatan som skulle få möjlighet att flytta ut en del av sin verksamhet. (tt-s)