DELA

Nygatan enkelriktas?

Enkelriktning av trafiken är en möjlig lösning på parkeringsproblemet på Nygatan utanför Ålandsbanken, anser stadsstyrelsen som gett tekniska verken i uppdrag att utreda ett sådant förslag.
När förslaget till gaturitning för Nygatan mellan Strandgatan och Torggatan tidigare lades fram protesterade köpmännen mot att antalet parkeringsplatser skulle minskas utanför Ålandsbanken och ärendet har bordlagts flera gånger. (ao)