DELA

Nybyggen anmäls till Mises-register

SALTVIK. Genast då en ny byggnad tas i bruk i Saltvik meddelar kommunen detta till Ålands miljöservice, Mise. Det beslöt kommunstyrelsen efter omröstning på sitt senaste möte.
Ärendet kom upp efter en förfrågan av Mise, som just nu undersöker hur man på ett smidigt sätt kan uppdatera nya hushåll och fritidsfastigheter i det avfallsregister som man som bäst bygger upp. Förslaget från Mise var att kommunen i samband med behandlingen av bygglov förutsätter att den som söker bygglov även visar upp en godkänd anmälan om anslutning till ordnad avfallshantering.
Kommundirektören föreslog att man årligen skulle skicka en förteckning över nya byggnader till Mise, medan ledamot Jan Lindgrén (lib) föreslog att byggnadsnämnden meddelar Mise genast då en byggnad tas i bruk.
Vid omröstning fick kommundirektörens förslag fick två röster, Runa Lisa Jansson(ob) och Henning Karlsson (ob). Jan Lindgréns förslag fick fem röster, Lindgréns samt av Berit Johansson (c), Jörgen Lindblom (c), Leena Lindqvist (lib)och Jan Salmén (c).
Henning Karlsson och Runa Lisa Jansson reserverade sig mot beslutet med motiveringen ”att beslutet kränker den enskildes integritet och utesluter valmöjligheter för sophantering”. (ab)