DELA

Nyanställningar inom landskapet

Agrolog Roger Gustavsson har utsetts till den ordinarie tjänsten som jakthandläggare vid landskapsregeringens skogsbruksbyrå. Fem personer hade sökt tjänsten.
Till den ordinarie tjänsten som fältmästare för frukt- och bärförsöken vid Ålands försöksstation har agrolog Jaana Ojanen utsetts. Fyra personer sökte tjänsten, varav en drog tillbaka sin ansökan. (as)