DELA

Nyan till ÅFD med offentlighetsärende

Nya Åland har fört ett ärende om allmänna handlingars offentlighet för prövning till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD). Ärendet gäller de KiVa-rapporter där elever på Åland svarar anonymt på frågor om sin skolvardag med fokus på mobbning och trakasserier.

Bildningsdirektören i Mariehamn Kjell Nilsson hemligstämplade enkäten med hänvisning till den åländska lagen om allmänna handlingars offentlighet. Nya Åland yrkade på rättelse i bildningsnämnden men fick avslag. (ao)