DELA

Nyan nekas handling från fastighetsverket

Landskapsregeringen har beslutat hemligstämpla en handling som Nya Åland begärt att få.

Handlingen är det svar som landskapets fastighetsverk gett till landskapsregeringen i den utredning som gjorts om misstankar om jäv och andra missförhållanden inom fastighetsverket i samband med upphandlingar.

Landskapsregeringen har beslutat att hemligstämpla handlingarna och motiverar detta med att de innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer och uppgifter som är att betrakta som företagshemligheter. Landskapsregeringen hänvisar till paragraf 9 i den åländska offentlighetslagen, punkterna e, f och g, som grund för beslutet.

Eventuellt besvär ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. (ao)