DELA

Nya system för lotsarna

Den digitala utvecklingen i samhället når nu också lotsarna. Riksregeringen vill göra det möjligt att på försök testa ny teknik som innebär att lotsen inte längre ska behöva kliva ombord på det fartyg som ska lotsas.

– Lanskapsregeringen ser positivt på automatiseringen av lotsningsverksamheten i sig och har inga invändningar i frågan så länge utvecklingen sker i ett gott samarbete med näringen i branschen och sjösäkerheten inte äventyras samt att miljöaspekterna iakttas, skriver landskapet i ett utlåtande om lagförslaget till kommunikationsministeriet. (tt-s)