DELA

Nya stadsdirektiv för upphandling

På grund av förnyad EU-lagstiftning har staden nu uppdaterat sina direktiv för upphandlingar.

På sitt senaste möte godkände stadsstyrelsen de nya upphandlingsdirektiven. Styrelsen lade till ett stycke till det tidigare föreslagna utkastet, där framgår att upphandlingsdirektivet ska iakttas av stadens samtliga upphandlande enheter och tillämpas på samtliga upphandlingar. (eh)