DELA

Nya sparåtgärder inom socialsektorn

Den senaste bokslutsprognosen för den sociala sektorn i Mariehamn slutar på 27,9 miljoner euro vilket innebär att budgeten överskrids med 320.000.
Orsaken är främst ökade kostnader för utkomststöd och personlig assistans samt tilläggsplatser inom såväl barnomsorgen och äldreomsorgen.
– För att klara budgetramen har Trobergshemmets effektiverade serviceboende tagits i bruk stegvis under året så att de avdelningar som gav tilläggsplatser öppnades först i maj respektive september. I början av året blev det emellertid nödvändigt med extra platser utöver de budgeterade, skriver socialförvaltningen inför socialnämndens möte i dag.
Förvaltningen vill ha klartecken för sparåtgärder när det gäller vikarier, köp av platser inom äldreomsorg och social service, personalutbildning och anskaffningar. (tt-s)