DELA

Nya rutiner om lagfarter

Det går inte längre att lämna en lagfart vilande i flera år då det krävs ett jordförvärvstillstånd.

Enligt en ny överenskommelse mellan lantmäteriverket och landskapsregeringen tillåter verket det inte och kommer dessutom att informera landskapet varje gång då det finns en ansökan om lagfart som väntar på ett jordförvärvstillstånd.

Med det rättar man till problemet med att ansökningar om jordförvärvstillstånd ibland har lämnats in för sent. Tillståndet ska enligt lag sökas inom tre månader efter det att man undertecknar en överlåtelsehandling.

Det framkommer av ett regeringsbeslut om att bevilja en ansökan om jordförvärv i Eckerö trots att köpebrevet i det fallet undertecknades redan 2013. (tt-s)