DELA

Nya riktlinjer för patientuppgifter

Nu finns skriftlig vägledning för hur person- och patientuppgifter ska hanteras inom vården, meddelar datainspektionen.
Datainspektionens vägledning på patientinformation ställer krav på att hälso- och sjukvården är organiserad så att dataskyddet är väl tillgodosett. Det behöver bland annat finnas enhetliga rutiner för tilldelning av behörighet och kontroll av vem som läst patientjournaler genom till exempel åtkomstloggar.
– Personregister inom hälso- och sjukvården innehåller känslig information om många personers hälsa. Det är viktigt att patienter, som lämnar ifrån sig personuppgifter om sin hälsa, har förtroende för hur uppgifterna hanteras. Därför har vi tagit fram den här vägledningen, säger datainspektionens chef Susanne Björkholm. (fj)