DELA

Nya regler för stöd för solceller

Landskapsregeringen har beslutat om nya regler för företag som ansöker om stöd för att installera solceller. Nu höjs kravet för att få den maximala stödnivån. Målsättningen är att öka andelen egenproducerad el.

Solfångare, som tar tillvara värmen, inkluderas inte längre i stödsystemet. De nya villkoren gäller från och med den 22 maj. (eh)