DELA

Nya regler för stadens dagis

Den som är arbetssökande har enligt en ny lag inte längre rätt till en heltidsplats inom barnomsorgen utan bara till en halvtidsplats. Av den anledningen vill Mariehamn nu ändra sina intagningsprinciper.

– Arbetslösheten i Mariehamn är låg och ett fåtal barn har vårdnadshavare som är arbetssökande. En ändring innebär något lägre avgiftsintäkter men uppvägs troligen av att avdelningar i vissa fall kan klara sig utan vikarie vid sjukdom eller semester bland personal då färre barn är närvarande, skriver man i beredningen inför socialnämndens möte på tisdag.

Nämnden ska också ta ställning förslaget att man ska förlora sin rätt till en dagisplats om man inte har utnyttjat den på två månader. (tt-s)