DELA

Nya regler för närståendestöd

Det är inte lagligt att kräva att en klient får Folkpensionsanstaltens vård- eller handikappbidrag då man beviljar stöd för närståendevård.
Det beskedet får socialsektorn i Mariehamn av det Juridiska ombudet i Svenskfinland – SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder som hänvisar till tidigare avgöranden av Justitieombudsmannen.
Det betyder att de skrivna kriterierna för närståendestödet nu måste ändras. Frågan behandlas i socialnämnden i dag. (tt-s)