DELA

Nya regler för Leaderstöd

Ålands landskapsregering har godkänt Lokalkraft Leader Ålands nya utvecklingsstrategi och en revidering av kraven för Leaderstödda projekt.

I och med beslutet är det möjligt att få upp till 80 procent av projektet finansierat genom stödet. Tidigare var siffran 60 procent. Det högre procenttalet gäller speciellt miljöförbättrande projekt men även andra projekt kan högre stöd.

Det blir även möjligt att sköta hela den egna finansieringsandelen genom talkoarbete.

Det finns fortfarande 1 miljon euro kvar att söka. Projekten som får stöd ska vara slutredovisade under första halvan av 2021. (dh)