DELA

Nya namn i konstnämnd

Jonas Wilén är ny ordinarie ledamot i konstnämnden och Michael Hancock hans personliga suppleant.
De ersätter Peter Hägerstrand och Michael Donalds som beviljats befrielse från sina uppdrag av landskapsregeringen. (ak)