DELA

Nya namn i ÅCA-styrelse

Henrik Karlsson,ordinarie ledamot, och Anette Blomqvist, suppleant, valdes in som nya i styrelsen när Ålands centralandelslags, ÅCÅ, höll höststämma förra veckan.
Övriga styrelseledamöter som valdes in för perioden 2012 – 2013 är nuvarande ordförande Trygve Sundblom, Jan-Håkan Eriksson, Anders Ingves, Anders Å Karlsson och Li Söderlund.
Till suppleant valdes även Tarja Blomqvist . Det är sedan styrelsen som inom sig utser presidium på sitt konstituerande möte i januari.
Det var cirka 30-40 personer som deltog i höstmötet, berättar ekonomichef Eivor Johansson.
På programmet stod även en föreläsning med Anders Ingves under rubriken ”Kundfokus ur en mjölkleverantörs perspektiv”. (ab)