DELA

Nya namn i ÅCA-styrelse

På Ålands centralandelslag, ÅCA, höststämma den 24 november valdes styrelse för perioden 2011 – 2012.
Helt nya medlemmar är ordinarie ledamot Anders Ingves och suppleanten Tarja Blomqvist.
Övriga ledamöter som valdes in är Li Söderlund och Anders Å. Karlsson samt suppleant Henrik Karlsson.
Styrelseledamöterna Trygve Sundblom, Mikael Pellas och Jan-Håkan Eriksson har ett år kvar på sina mandat. Ordförande väljs av styrelsen på det konstituerande mötet, den posten innehas nu av Trygve Sundblom.
Alla styrelsemedlemmar utom Anders Ingves och Anders Å. Karlsson är mjölkproducenter. (ab)