DELA

Nya momsgränser i kraft vid årsskiftet

De nya skattesatserna för mervärdesskatt trädde i kraft på nyårsdagen.
Det innebär att mervärdesskatten nu har stigit 24 procent och de sänkta skattesatserna till 14 och tio procent.
Vid import av varor tillämpas den sänkta skattesatsen på tio procent bland annat på vissa läkemedel, böcker samt tidningar och tidskrifter som har en prenumerationsperiod på minst en månad.
Den största förändringen för kunderna inom importförtullningen är att det minsta momsbelopp som uppbärs vid import har sjunkit från tio till fem euro. Ändringen av skattesatserna innebär ingen förändring i tulldeklareringen. (ck)