DELA

Nya medlemmar i hållbarhetsrådet

Landskapsregeringen har utsett tre nya medlemmar i Utvecklings- och hållbarhetsrådet. De sitter mandatperioden ut, till den 31 december.

De nya medlemmarna är:

Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svanhström, som ersätter Viking Lines vd Jan Hanses.

Folkhälsans verksamhetsledare Niclas Forsström, som ersätter Danielle Lindholm vid Mariehamns stad.

Ålands lyceums rektor Markus Koskinen-Hagman, som ersätter högskolans tidigare rektor Jonas Waller. (ff)