DELA

Nya Medisavtal om språkkurser

Landskapsregeringen och Medis har ingått två nya avtal om utbildning som inte ingår i Medis ordinarie verksamhet och budget. De gäller Sfi (sysselsättningsfrämjande utbildning i svenska för vuxna inflyttade), och Sia (svenska för inflyttade i arbete).

Vårterminen 2018 har Medis haft cirka 100 studerande på Sfi, 50 på Sia och cirka 120 på vanliga Mediskurser i svenska, skriver biträdande rektorn Gabriella Nordlund i ett pressmeddelande.

I det nya avtalet startar de olika kurserna två till tre gånger varje läsår. Kursstarter finns inplanerade i oktober, januari och april. Den här våren har tretton arbetsplatser deltagit i Sia-utbildningen, som skräddarsys efter arbetsplatsens behov. (pd)