DELA

Nya ledamöter i Jomalafullmäktige

Kommunfullmäktige i Jomala får två nya ordinarie socialdemokratiska ledamöter efter William Ramsdahl och Maria Jonsson som förlorar sin valbarhet på grund av flytt från kommunen.
Siv Ekström ersätter Ramsdahl och Dan Jansén Jonsson.
Ekström övertar också Jonssons roll som Jomalas ombud i södra Ålands högstadiedistrikt, i Ålands kommunförbund och i kommittén för samarbetsfrågor med Mariehamn.
Maria Jonsson var också andra vice ordförande i fullmäktige. Kommunen beslöt med stöd av att den ny förvaltningsstadgan att helt stryka den posten. (tt-s)