DELA

Nya lärartjänster planeras i stan

Stadsstyrelsen ska besluta om inrättandet om nya lärartjänster. Det är fråga om jobb som redan existerar som tidsbegränsade kontrakt. Eftersom behovet bedöms som långsiktigt vill man nu ge lärarna fast anställning.

Bildningsnämnden föreslår att fullmäktige inrättar fem klasslärartjänster, en tjänst som timlärare i specialklass och ombildar en tjänst som timlärare till en tjänst som specialklasslärare. (dh)