DELA

Nya kabeln inte bara för Åland

Det finns möjlighet att överföra el mellan Finland och Sverige via Åland då den nya likströmskabeln blir klar vintern 2016.
Det framförde infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) då hon tillsammans med de nordiska energiministrarna diskuterade en ökad harmonisering av den Nordiska elmarknaden. Thörnroos konstaterade att el via Åland kan ledas till Mälardalen och bli ett komplement till den kabel som löper i havet norr om Åland.
Energiministrarnas mål är att kunderna i hela Norden skall få bättre möjlighet att välja sin elleverantör.
Det nordiska energiministermötet hölls förra veckan i Trondheim i Norge och diskussionerna handlade långt om hur länderna gemensamt kan fortsätta sitt samarbete kring alla faser i utvecklingen av energiförsörjningen. (tt-s)