DELA

Nya iskartan ett samarbete

Nu börjar Finlands meteorologiska institut igen ge ut både uppgifter om ytvattentemperaturer och iskartor.

Den här säsongen gör FMI iskartan i samarbete med svenska SMHI. Ett nyutvecklat system med en gemensam databas ger de två instituten samma underlagsinformation som de turas om att förvandla till kartor.

Till en början förnyas kartan två gånger i veckan men då vintern kommit i gång kartläggs isläget dagligen.

– I säsongens första karta, som publicerades torsdagen den 2 november, hittar man redan den första nyisen i de innersta vikarna av norra Bottenviken, skriver FMI i ett pressmeddelande.

Vattentemperaturen är 6-9 grader vilket är betydligt varmare än normalt. (tt-s)