DELA

Nya infarter i Kapellskär

– Tre nya infarter kommer byggas inom hamnområdet och två av dom har nu påbörjats. Hamnplanen utökas med 80 000 kvadratmeter och kommer vara försedd med en helt ny trafiklösning, skriver Stockholms hamnar i ett pressmeddelande om ombyggnaden av Kapellskärs hamn.

Kaj 3, där Rosella angör, har förstärkts och den nya kajens utfyllnad pågår. Inom kort gjuts sockeln till det nya tullhuset och i april startar den nya pirens pålning.

I april är också den nya pump- och vattenanläggning klar som både skall förse fartygen med färskvatten och ta hand om deras avloppsvatten. (tt-s)