DELA

Nya i företagarstyrelse

Ålands företagareförening ökar sitt medlemsantal, både nya och etablerade företag väljer att gå med, konstaterar föreningen i ett pressutskick med anledning av att man i onsdags höll sitt årsmöte. Vid årsskiftet hade föreningen 240 medlemmar och fortsatt öka sedan dess.
Årsmötet beslöt att utöka antalet styrelsemedlemmar från åtta till nio. Av de tre ordinarie ledamöter som stod i tur att avgå från styrelsen återvaldes Dick Jansson och Krister Lindberg.
Som nya ledamöter valdes Marika Mattfolk och Fredrik Lindqvist. I styrelsen fortsätter Mårten Fröjdö, Tiina Holmberg, Johan Porko, Robin Weiss och Tom Österlund. Vid styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet, återvaldes Dick Jansson till ordförande.
Som avslutning på årsmötet hölls en diskussion med näringsminister Fredrik Karlström. (ab)