DELA

Nya flygtider försenar labbprov

Postflygets nya tidtabell påverkar sjukhusets rutiner.

På grund av att det från och med 1 oktober inte längre går ett postflyg från Åland påverkas laboratoriets transport av prover till externa laboratorier.

– För personalen gäller att undvika att ta odlingar på fredagar och helger, då risken är stor att de hinner bli för gamla för analys innan de är framme i Åbo, förklarar chefsläkare Jaana Lignell.

Andra prover kan fortsättningsvis tas som vanligt.

Laboratoriets personal ska förhandla med Posten Åland om situationen. (ka-f)