DELA

Nya farleder i skärgården

Landskapsregeringen och Stockholms län har startat ett gemensamt projekt, ADAPT, för att utveckla nya farleder både här och på den svenska sidan. Det handlar om att hitta tidsbesparande och bränslesnåla rutter, bland annat för det nya kortruttssystemet som planeras i skärgården.

Projektet, som ingår i EU:s Central Baltic-program, pågår till 2020 och har en total budget på 2,6 miljoner euro. EU finansierar 75 procent, landskapets andel är drygt 747 000 euro. (tt-s)