DELA

Nya energistöd har nu klubbats

Det aviserade nya företagsstödet för installation av solceller är nu klart att söka. Regeringen har i enlighet med energi- och klimatstrategin godkänt ett stöd på upp till högst 10 000 euro för anläggningar i storleksordningen 5–50 kilowatt.

Dessutom återinförs ett stöd till privata bostadsägare som vill byta ut sin oljepanna till något mer miljövänligt. Konverteringsstödet för installation av en biobränslepanna är högst 1 500 euro.

Villkor och ansökningsblanketter finns på landskapets hemsida under fliken Nyheter. (tt-s)