DELA

Nya direktiv för vapenlicens

Nästa år får polisinrättningarna i hela landet nya direktiv för hur man skall gå till väga vid beviljandet av vapenlicenser. FNB meddelar att det är inrikesministeriet som vill ha mer enhetliga grunder för beviljandet eftersom praxisen i dag varierar rätt mycket mellan olika polisinrättningar.
De nya villkoren kommer till exempel att fastställa hur länge personer som begått olika brott får vänta på en vapenlicens, tiden kan variera beroende på vilket brott det är frågan om.
Mikael Lindholm, ordförande för Ålands viltvårdare, har hört talas om och är positiv till de nya direktiven.
– Jag tycker att det är helt i sin ordning om man skärper bestämmelserna, är man brottsling bör man inte ha rätt till vapen. Sedan bör det förstås finnas en skala, om man har åkt fast för fortkörning är väl inte det något som egentligen har något med vapen att göra, men särskilt när det gäller personer dömda för våldsbrott är det bra om bestämmelserna skärps.
Lindholm är vidare positiv till att bestämmelserna blir lika för hela landet.
– Det är redigt och bra. Ännu bättre skulle det vara om det blev ännu mer enhetligt, om hela Norden hade samma bestämmelser, säger han.
Lars-Ole Styrström vid polisen har ännu inte sett de nya direktiven och har därför svårt att kommentera dem.
– Men jag har förstått att de skall innebära en konkretisering, mer konkreta och detaljerade regler eftersom det har framgått att det finns lite olika tolkningsmöjligheter i dagens direktiv, säger han. (ml)