DELA

Nya direktiv för högstadieskola

JOMALA. Jomala, som tidigare beslutat att bevilja Södra Ålands högstadiedistrikt en lånefullmakt om 3,1 miljoner euro för att bygga ut och bygga om Kyrkby högstadieskola för 400 elever, ger nu ytterligare direktiv till kommunens ombud i distriktet.

Kommunstyrelsen vill att ombuden stöder ett eventuellt förslag om att den nu planerade tillbyggnaden av skolan är den sista och att planeringen och reserveringen av en tomt för en ny skola inom distriktet ska inledas senast i det skede då elevprognoserna anger att den nuvarande skolan börjar bli fylld. (tt-s)